EkaKoira homekoira rekisteri- ja tietosuojaseloste
Sivu päivitetty 6.6.2018
Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja EkaKoiran asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille ja verkkosivuston käyttäjille.

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: EkaKoira
Y-tunnus: 1997570-5
Osoite: Lammasjärventie 241 KUHMO
Muut yhteystiedot: P. 045 121 0915, info@ekakoira.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Riikka Heikkinen
Postiosoite: Lammasjärventie 241, 88900 KUHMO
Sähköpostiosoite: info@ekakoira.fi

3. Rekisterin nimi
EkaKoira homekoirapalvelun asiakasrekisteri

4. Verkkosivusto
Verkkosivustomme osoite on: https://www.ekakoira.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään yhteydenottojen, asioinnin, tilausten, laskutuksen, perinnän, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
Henkilötietoa ei luoda pelkästään käyttäjän ja sivuston välisen vuorovaikutuksen pohjalta. Henkilötietoa muodostuu myös teknisistä prosesseista, kuten yhteydenottolomakkeista, evästeistä, analytiikasta ja kolmannen osapuolen upokkeista.

6. Muilta sivustoilta upotettu sisältö
Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.
Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa.

Jos et hyväksy näitä ehtoja, lopeta tämän sivuston käyttö.

7. Rekisterin tietosisältö
Henkilöt, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat EkaKoiran asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita, rekisterinpitäjään yhteydessä olleita henkilöitä tai EkaKoiran verkkosivuston vierailijoita.
Rekisterissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

• Asiakkuuteen liittyvät perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä tilaukseen ja asiakkuuden hoitoon liittyvät muut tiedot.

• Asiointitiedot EkaKoiran sivustoilla, tieto käyttäytymisestä verkkosivustoilla sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, sekä yhteydenotot EkaKoiran työntekijöihin ja palveluihin.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
• Henkilöltä itseltään yhteydenoton yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla.
• Suostumuksella henkilöltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä, yhteydenottolomakkeella, toimeksiantosopimuksella tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.
Emme käytä yhteydenottolomakkeella saatua tietoa markkinointitarkoituksiin.

9. Tietojen luovutukset
Voimme siirtää tietojasi yhteistyökumppaneillemme. Tällä hetkellä yhteistyökumppaneitamme ovat: Tilitoimisto Eeva Komulainen Oy, Isolta Oy, UNELMA Finland Oy. Yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia, tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä tarkoituksia varten.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei tietojen siirtoa tai luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto: Manuaalista aineistoa pyritään säilyttämään mahdollisimman vähän. Manuaalista aineistoa voidaan käsitellä yrityksen toimitiloissa raportointia, kirjanpitoa tai laskutusta varten, sekä manuaalista aineistoa on esimerkiksi toimeksiantosopimus, joka säilytetään valvotussa ja lukitussa kiinteistössä.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

12. Kuinka kauan säilytämme tietojasi
Lomakelähetyksiä säilytetään kuusi kuukautta, analytiikkatietoa vuoden ja palvelun ostotapahtumiin liittyvää tietoa kymmenen vuotta.

13. Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@ekakoira.fi.

TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
VASTUSTAMISOIKEUS
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
POISTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu perusteltu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on myös velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.
MARKKINOINTIVIESTINNÄN PERUUTUS JA MARKKINOINTIKIELTO
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin ottamalla suoraan yhteyttä asiakaspalveluumme.

14. Yksityisyydensuoja
EkaKoira kunnioittaa yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan henkilötietojasi.

16.  Muutokset EkaKoira verkkokaupan tietosuoja- ja rekisteriselosteeseen
Tätä tietosuoja- ja rekisteriselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön tai yhteystietojen muuttuessa. Tämä tietosuoja- ja rekisteriseloste on päivitetty viimeksi 6.6.2018.